Liczba odwiedzin strony: 135627 Osób na stronie: 6
 

Komornik w Siedlcach
Hanna Domaszczyńska

 
Dziennik Ustaw 2000 Nr 5 poz. 65 - Nadanie statutu Polskiej Organizacji Turystycznej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej. (Dz. U. z dnia 28 stycznia 2000 r.) Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689) zarządza się, co następuje: § 1.  Polskiej Organizacji Turystycznej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r. ZAŁĄCZNIK STATUT POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1.  Polska Organizacja Turystyczna, zwana dalej "POT", działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu. § 2.  POT jest państwową osobą prawną i działa przez ustanowione w ustawie organy w zakresie ich kompetencji określonych ustawą i niniejszym statutem. § 3.  POT działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, w szczególności poprzez Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej, zwane dalej "POIT". § 4.  Nadzór nad działalnością POT sprawuje minister właściwy do spraw turystyki, zwany dalej "właściwym ministrem". Rozdział 2 Cel, zadania, sposób ich realizacji oraz szczegółowy zakres działania POT § 5.  1. Celem POT jest promocja oraz tworzenie pozytywnego wizerunku Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą oraz tworzenie warunków współpracy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, a także stowarzyszeń działających w tej dziedzinie. 2. Zadaniami POT są w szczególności:   1)   zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu...
KRS 0000053728 - EFI EURO LEASING S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EFI EURO LEASING S.A. S.A. 2001-10-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NOWY ŚWIAT 53 00-042 WARSZAWA M. ST. WARSZAWA M. ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 12834670 0000053728
KRS 0000053727 - HOKEJOWY KLUB SPORTOWY
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
HOKEJOWY KLUB SPORTOWY STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 2001-10-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WOLNOŚCI 22 73-200 CHOSZCZNO CHOSZCZNO CHOSZCZEŃSKI ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 210121741 0000053727
KRS 0000053726 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOBRKU
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOBRKU STOWARZYSZENIE 2001-10-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NADWIŚLAŃSKA 150 32-661 BOBREK CHEŁMEK OŚWIĘCIMSKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
549-207-19-12 357193442 0000053726
KRS 0000053725 - "PRO INVESTMENT" SP. Z O.O. - W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"PRO INVESTMENT" SP. Z O.O. - W LIKWIDACJI SP. Z O.O. 2001-10-18 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KRAJEWSKIEGO 1B 01-520 WARSZAWA WARSZAWA-CENTRUM WARSZAWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 10729101 0000053725
KRS 0000053724 - VOX - INDUSTRIE S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
VOX - INDUSTRIE S.A. S.A. 2001-10-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GNIEŹNIEŃSKA 26/28 62 - 006 JANIKOWO SWARZĘDZ POZNAŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(61) 815-17-00 (61) 815-17-81 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
782-002-11-92 631035843 0000053724
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone komornik Siedlce HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Komornik w Siedlcach Hanna Domaszczyńska
adwokat mazowieckieradca prawny mazowieckienotariusz mazowieckiesyndyk mazowieckiekancelaria prawna mazowieckiedoradztwo prawne mazowieckieprawnikReklama